Metalurško-tehnološki fakultet

Domaći zadatak I
Za preuzimanje prvog domaćeg zadatka prijaviti se predmetnom asistentu (milicas@ucg.ac.me). Rok za predaju domaćih zadataka je srijeda, 24.03.2021.

Broj posjeta : 73