Metalurško-tehnološki fakultet

Termin testa; Ovjera laboratorijskih dnevnika; Predaja domaćih zadataka
Test iz Organske hemije održaće se u ponedjeljak 24.05.2021. (Laboratorija za Organsku hemiju) po sljedećim grupama:

I grupa 8:30 - 9.00

II grupa 9:00 - 9:30

III grupa 9:30 - 10:00

IV grupa 10:00 - 10:30

V grupa 10:30 - 11:00

VI grupa 11:00 - 11:30

Studenti ponovci: 11:30 - 12:00

U jednoj grupi može biti max. 5 studenata!

Rok za ovjeru laboratorijskih dnevnika i predaju domaćih zadataka je ponedjeljak 24.05.2021!

Broj posjeta : 57