Metalurško-tehnološki fakultet, 08.03.2020

Domaći zadatak IObavještavaju se studenti ponovci da Domaći zadatak I iz Organske hemije mogu preuzeti 9.03.2020. u 10.30h u (Laboratorija za Organsku hemiju).

Broj posjeta : 118