Pravni fakultet, 13.03.2020

Materija kolokvijuma - 13.03.2020 15:47Kolokvijum iz predmeta Međunarodno poslovno pravo obuhvata materiju iz udzbenika Đurović R.: Međunarodno privredno pravo, Beograd, 2004 po sledećim starnicama: 3-14, 21-82, 144-150, 191-194, 197-199, 249-270, 274-301. 

Takođe u materiju kolokvijuma ulaze i pitanja unifikacije, harmonizacije, generalno Bečke konvencije i pitanja raskida ugovora, koja neće predstavljati ispitnu materiju na kolokvijumu, a obrađena u knjizi prof. dr Anete Spaic "Nova lex mercatoria i raskid ugovora o prodaji" dostupnoj na linku https://www.academia.edu/15383543/Nova_lex_mercatoria_i_raskid_ugovora_o_prodaji

O terminu održavanja kolokvijuma studenti će biti blagovremeno obaviješteni.

Broj posjeta : 257