Fakultet dramskih umjetnosti, 11.05.2020

Termini održavanja nastavePredavanja i vježbe iz predmeta GLUMA VI :

Utorak 12.05 15:30 do 17:00

Srijeda 13.05 11:00 do 12:30

Četvrtak 14.05 15:30 do 17:00

Petak 15.05 11:00 do 12:30

 

Predavanja i vježbe održaće se putem SKYPE i VIBERA

Broj posjeta : 72