Pravni fakultet, 24.05.2018

Završni ispit   Završni ispit iz predmeta Parlamentarizam i parlamentarno pravo održaće se u ponedjeljak 28. maja sa početkom u 11h u kabinetu predmetnog nastavnika.

  dr Petar Šturanović