Pravni fakultet, 18.03.2019

Termini kolokvijuma i završnog ispitaTermini za kolokvijum i popravni kolokvijum iz predmeta Parlamentarizam i parlamentarno pravo su 8. april i 15. april. 

Završni ispit će se održati 27. maja, a popravni 3. juna.

 Dr Petar Šturanović