Metalurško-tehnološki fakultet, 19.05.2019

Rezultati II kolokvijuma 

Kovčević Marko 13/16   - 15

Ramujkić Nina 2/16    - 11

Broj posjeta : 147