Pomorski fakultet Kotor, 18.06.2018

Rezultati nakon popravnog prvog kolokvijuma iz BEU na BMRezultati nakon popravnog prvog kolokvijuma iz BEU na BM dati su na oglasnoj tabli.