Metalurško-tehnološki fakultet, 02.06.2020

Nova objava - 02.06.2020 11:11Termini za Završni ispit iz predmeta Tehnologija mlijeka i mlječnih proizvoda:

- 16.06.2020. u 12:00 sala 101

- 03.07.2020. u 12:00 sala 101

Predviđeno je da ispit bude u pismenoj formi.

Broj posjeta : 110