Pomorski fakultet Kotor, 25.11.2020

Sastanak partnera na WRECKS4ALL projektuPovodom prvog periodičnog izvještavanja na projektu pod nazivom: “Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude” - WRECKS4ALL (eng. Protecting underwater heritage through its digitalization and valorisation as a novel touristic offer), partnerske institucije su se sastale putem Zoom aplikacije u utorak, 24. novembra 2020. godine i obavile konsultacije u vezi narativnog i finansijskog izvještavanja.

Ovom sastanku su prisustvovali članovi radnog tima partnerskih institucija, i to: Turističke organizacije Opštine Bar, Turističke Zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona iz Bosne i Hercegovine, Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Hrvatskog pomorskog muzeja Split iz Hrvatske.

Broj posjeta : 345