Pomorski fakultet Kotor, 14.11.2018

Predavanja iz Upotrebe GIS tehnolgija u pomorstvu na Pomorskim naukama (Spec.)Predavanja iz Upotrebe GIS tehnolgija u pomorstvu na Pomorskim naukama (Spec.)  odrzace se u cetvrtak, 15. novembra 2018. godine sa pocetkom u 15:00 sati u racunarskom centru Pomorskog fakulteta Kotor.