Pomorski fakultet Kotor, 04.06.2020

Termin kolokvijumaKolokvijum II iz predmeta Planiranje prevoza tereta na Pomorskim naukama, studije Specijalističke, semestar 8 održao bih 13.06.2020. godine (subota) u 14:00 sati.

Broj posjeta : 65