Pomorski fakultet Kotor

Termin kolokvijuma
Kolokvijum II iz predmeta Planiranje prevoza tereta na Pomorskim naukama, studije Specijalističke, semestar 8 održao bih 13.06.2020. godine (subota) u 14:00 sati.

Broj posjeta : 138