Metalurško-tehnološki fakultet

Predavanje u 8. nedjelji nastave
U prilogu se nalazi prezentacija za nastavni materijal koji se obrađuje u 8. nedjelji nastave na časovima predavanja i vježbi. Ukoliko imate pitanja u vezi sa materijalom, možete me kontaktirati putem imejla: draganac@ucg.ac.me za sva dodatna pojašnjenja i konsultacije u vezi sa nastavom.

Dokumenti

Broj posjeta : 108