Pravni fakultet, 23.11.2020

Nova objava - 23.11.2020 18:46NA OSNOVU DOGOVORA SA STUDENTIMA, A U CILJU ŠTO EFIKASNIJEG ORGANIZOVANA NASTAVE I PRIPREMANJA ZA PREDISPITNE I ISPITNE OBAVEZE, PREDAVANJE IZ PREDMETA OBLIGACIONOPRAVNA KLINIKA PREDVIĐENO ZA 4.JANUAR 2021. GODINE, KOJE SU FAKULTETI, U SKLADU SA AKADEMSKIM KALENDAROM, DUŽNI DA NARADE, BIĆE ODRŽANO 26.11.2020. GODINE U 17 SATI. 

Broj posjeta : 111