U okviru „Sedmice studenata” svečano predstavljen prvi zajednički master program u Crnoj Gori
U okviru „Sedmice studenata” svečano predstavljen prvi zajednički master program u Crnoj Gori

Pomorski fakultet Kotor i Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, u svojstvu koordinatorske institucije na međunarodnom Erasmus+ projektu „Razvoj regionalnog zajedničkog master programa za zaštitu i upravljanje morskom sredinom”, bili su domaćini prvog dana Sajma o prvom akreditovanom regionalnom zajedničkom master programu na engleskom jeziku „Zaštita i upravljanje morskom sredinom“. U okviru manifestacije „Sedmica studenata” 4.4.2024. godine, simbolično obilježavajući Dan studenata, Pomorski fakultet Kotor otvorio je vrata za sve zainteresovane buduće studente, predstavnike interesnih grupa i medija, zainteresovane pojedince. U organizaciji sajma aktivno su učestvovali i predstavnici partnerskih institucija na projektu, Agencija za zaštitu životne sredine i Eko Centar „Delfin”.  

Dekanica Pomorskog fakulteta Kotor, prof. dr Tatijana Dlabač, srdačno je pozdravila prisutne istakavši neizmjeran značaj ovog studijskog programa, ali i važnosti pitanja zaštite morske sredine uopšte. Pomenula je da će ovaj program biti pokretač napretka u oblasti upravljanja zaštitom morske sredine i povezivanja svih institucija društva u cilju stvaranja kadrova prema realnim potrebama tržišta rada.

Više detalja o samom projektu i novoakreditovanom master programu predstavio je rukovodilac projekta MEP&M, prof. dr Danilo Nikolić. On je istakao da je povod za realizaciju ovog projekta nepostojanje master kvalifikacija u oblasti Zaštite i upravljanja morskom sredinom sistemu nacionalnih kvalifikacija u Crnoj Gori i Albaniji, što je stvorilo priliku za povezivanje i saradnju na razvoju i akreditaciji ovog interdisciplinarnog regionalnog programa na engleskom jeziku. Takođe, iskazane su i potrebe predstavnika interesnih grupa u oblasti plave ekonomije za razvojem ove kvalifikacije. Razvoj ovog jedinstvenog programa u potpunosti udovoljava ciljevima Strategije internacionalizacije Univerziteta Crne Gore 2020-2025, Strategije razvoja Univerziteta Crne Gore 2019-2024, kao i Strategije razvoja Pomorskog fakulteta 2020-2025.

U realizaciji ove ideje kroz projekat MEP&M učestvuju još i Univerzitet u Kadizu, Univerzitet Azurna obala u Nici, Univezitet u Ljubljani, Univerzitet „Aleksandar Moisiu” u Draču, Univerzitet „Ismail Ćemali” u Valoni, Uprava za pomorstvo iz Albanije, Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore i NVO Eko Centar „Delfin” iz Kotora.

U prethodnom periodu predstavnici projektnog konzorcijuma radili su na realizaciji brojnih aktivnosti koje su doprinijele postizanju tri specifična projektna cilja: razvoju interdisciplinarnog regionalnog master programa na engleskom jeziku, izgradnja i jačanje kapaciteta na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori i Albaniji, te jačanje kompetentnosti Crnogorsko-Albanskih partnera kroz jačanje internacionalizacije studijskih programa. Važno je istaći da su pored aktivnog zalaganja u implementaciji međunarodnog projekta MEP&M partneri uložili dodatne napore u pogledu apliciranja za nove projektne ideje u cilju obezbjeđivanja održivosti MEP&M projekta. U prilog tome govore i dva novoodobrena projekta, i to: iz međunarodni Erasmus+ projekat „Unaprjeđenje znanja i vještina u visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana s ciljem pripreme društva za postizanje nulte emisije ugljenika u sektoru pomorskog transporta i logistike – Zero C“ sa budžetom od 846,992.00 eura i Interreg IPA Adrion projekat „GREENROUTES - Green Corridors for Carbon-Neutral Cruise and Ferry Shipping in the ADRION Region” sa budžetom od oko 1.350.000,00 eura.  

Nakon prezentacije o važnosti ovog projekta i razvijenog master programa govorili su članica MEP&M tima i predstavnica Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore dr Ana Pešić, direktorka nacionalne ERASMUS+ kancelarije Vanja Drljević, direktorica Centra za unapređenje kvaliteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Svetlana Perović, ambasadorka Republike Albanije u Crnoj Gori nj.e. Žarklina Peto, dok su se putem Zoom platforme uključili se se i predstavnici Univerziteta „Aleksandar Moisiu” i Univerziteta „Ismail Ćemali” iz Albanije. 

Prezentaciji novog master programa, između ostalih, prisustvovali su i potpredsjednik Opštine Kotor Nebojša Ševaljević, sekretarka opštinskog Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatijana Kriještorac, generalna direktorica Direktorata za naučnoistraživačku djelatnost Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija mr Marica Melović, prodekan za nastavu Fakulteta za turizam i hotelijerstvo doc. dr Ilija Moric, dr Aleksandar Joksimović iz Instituta za biologiju mora, prodekan, prodekanice, profesori Pomorskog fakulteta Kotor i drugi.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.