Zajednički master interdisciplinarni program pod nazivom “Zaštita i upravljanje morskom sredinom” (MEP&M) na engleskom jeziku
Naziv projekta: Razvoj regionalnog zajedničkog master programa za zaštitu i upravljanje morskom sredinom – MEP&M (Erasmus+ CBHE projekat br. 619239-EPP-1-2020-1-ME-EPPKA2-CBHE-JP)

Glavni izlazni rezultat: Zajednički master interdisciplinarni program pod nazivom “Zaštita i upravljanje morskom sredinom” (MEP&M) na engleskom jeziku

Kofinansiran od strane: Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu Evropske unije (EACEA)

Akademsko zvanje i diploma: Master u zaštiti i upravljanju morskom sredinom

Trajanje i sticanje ECTS kredita:  2 godine, 120 ECTS

Naučna oblast: Interdisciplinarna, uključujući tehničke, prirodne i društvene nauke

Univerziteti koji organizuju zajednički master MEP&M program: Univerzitet Crne Gore (Crna Gora), “Aleksander Moisiju” Univerzitet Drač (Albanija) i Univerzitet “Ismail Ćemali” Valona (Albanija)

Ko se može prijaviti: Program je namijenjen svim zainteresovanim studentima i zaposlenima u javnom i privatnom sektoru plave ekonomije koji imaju diplomu završenih osnovnih studija (180 ECTS) iz srodnih oblasti (tehničkih, prirodnih, društvenih i interdisciplinarnih nauka), u cilju unapređenja znanja u oblasti zaštite i upravljanja morskom sredinom.

Institucionalni ciljevi zajedničkog master MEP&M programa:

 1. Podsticanje zaštite i upravljanja morskom sredinom kroz obrazovanje i praksu.
 2. Uspostavljanje čvrste veze između akademske zajednice, državnih institucija, nevladinih organizacija i privrede, rukovodeći se principima održivog razvoja u sektorima plave ekonomije.
 3. Internacionalizacija programa kako bi se povećala njegova vidljivost i povezanost.

 

Ishodi učenja:

Ishodi učenja, koji se stiču na ovom master programu, proizilaze iz nastavnog plana i programa i definisani su potrebama tržišta koji su nastali nakon sprovedenog istraživanja. Nakon završetka ovog programa, student će biti u mogućnosti da:

 • Analizira stanje pojedinih podsektora plave ekonomije sa aspekta njihovog uticaja na zagađenje morske sredine.
 • Identifikuje izvore zagađenja morske sredine iz aktivnosti pojedinih sektora plave ekonomije.
 • Formuliše koncept održivog razvoja i upravljanja pojedinačnih sektora plave ekonomije sa aspekta zaštite morske sredine.
 • Primjenjuje zakonske i tehničko-tehnološke mjere za prevenciju i smanjenje zagađenja morske sredine i uticaja klimatskih promjena.
 • Primjenjuje sistem menadžmenta kvalitetom QMS, zajedno sa standardima za laboratorije, kontrolne i sertifikacione organizacije.
 • Planira integrisano upravljanje morskim obalnim područjem.
 • Obavlja individualni istraživački rad na polju primjene znanja i vještina u aktivnostima na moru i u obalnim područjima koje doprinose zaštiti i upravljanju morskom sredinom.
 • Objedini i primjenjuje u praksi interdsciplinarna znanja i vještine koja se tiču posebnih aktivnosti u domenu zaštite i upravljanja morskom sredinom.

 

Program i predmeti:

Raspored predmeta po semestrima, tipu i statusu

Br.

Kod

Predmeti

Časovi1

ECTS

Naziv

Status2

Tip3

P

V

L

PRVA GODINA

1

-

Metodologija naučno-istraživačkog rada

O

AOO

2

2

0

10

2

-

Osnove nauke o životnoj sredini i održivosti

O

TM

2

2

0

10

3

-

Uvod u plavu ekonomiju

O

TM

2

2

0

10

4

-

Ekologija morske sredine i konzervacija

O

TM

2

1

1

10

5

-

Zagađenje morske sredine i prevencija

O

TM

2

1

1

10

6

-

Emisija gasova sa efektom staklene bašte i politike ublažavanja klimatskih promjena

O

TM

2

1

1

10

DRUGA GODINA (u trećem semestru, pored jednog obaveznog predmeta pod rednim brojem 7, student bira dva izborna predmeta od ponuđenih osam koji će ga usmjeriti ka istraživanjima u okviru izrade master rada)

7

-

Standardi upravljanja zaštitom životne sredine i procjena uticaja

O

TM

2

1

1

10

8

-

Održivi razvoj pomorskog transporta i luka

I

N

2

1

1

10

9

-

Održivi razvoj obalnog turizma

I

N

2

1

1

10

10

-

Upravljanje offshore energijom i podvodnim mineralnim resursima

I

N

2

1

1

10

11

-

Upravljanje ribarstvom

I

N

2

1

1

10

12

-

Integralno upravljanje obalnim područjem

I

N

2

1

1

10

13

-

Upravljanje zaštićenim morskim područjima i vrstama

I

N

2

1

1

10

14

-

Sigurnost i bezbjednost u pomorstvu

I

N

2

1

1

10

15

-

Preduzetništvo i inovacije

I

N

2

1

1

10

16

 

Stručna praksa/istraživanje

O

SA

0

0

10

12

17

 

Master rad

O

 

 

 

 

18

OBJAŠNJENJE:

1) Odnosi se na broj časova predavanja (P), vježbi (V) i laboratorije, odnosno drugog oblika nastave (L);

2) Odnosi se na status predmeta, obavezni (O) ili izborni (I);

3) Odnosi se na tip predmeta: Akademsko opšte obrazovni (AOO); Teorijsko metodološki (TM); Naučno - stručni (N); Stručno-aplikativni (SA).

                   

Pratite nas @: https://www.mepm.ucg.ac.me/index.php i https://www.ucg.ac.me/pfkotor/mepm

https://www.twitter.com/mep_project

https://www.facebook.com/mepm.project

https://www.linkedin.com/in/mep-m-project

 

Kontaktirajte nas @: uom.mepm@gmail.comNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.