Pomorski fakultet Kotor, 02.04.2021

Projektni tim Pomorskog fakulteta predstavio svoje aktivnosti na sastanku u organizaciji Kancelarije za evropske integracijeX

Na poziv predstavnika Kancelarije za evropske integracije, u srijedu, 31. marta 2021. godine, članovi projektnog tima Pomorskog fakulteta Kotor, koji su angažovani na realizaciji projekta EUREKA (Adrion), učestvovali su u onlajn sastanku posvećenom odobrenim projektima Trećeg poziva u okviru Jadransko-jonksog transnacionalnog programa ADRION. Tema sastanka bila je  predstavljanje aktivnosti koje će biti preduzete od strane crnogorskih partnera tokom procesa sprovođenja projekata, kao i upoznavanje sa aktuelnostima na programskom nivou.

U okviru Trećeg poziva u okviru programa Adrion, crnogorske institucije učestvuju u četiri odobrena projekta, čija je ukupna vrijednost 11,24 miliona eura. Ukupan iznos odobrenih sredstava za crnogorske partnere iznosi 809 hiljada eura.

Organizator i medijator sastanka, ispred Kancelarije za evropske integracije, bio je gospodin Miloš Marković, a u ime projektnih partnera angažovanih na realizacijij projekata Adrion programa, svoje aktivnosti predstavili su Javna zdravstvena ustanova “Dom zdravlja Tivat” (projekat SI4CARE), Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis i Privredna komora Crne Gore (BLUEAIR), Uprava pomorske sigurnosti i Pomorski fakultet Kotor (Univerzitet Crne Gore) (EUREKA), i Glavni grad Podgorica (TRIBUTE).

Članovi projektnog tima Pomorskog fakulteta Kotor, u sastavu prof. Špiro Ivošević, mr Zorica Đurović i Ana Babović, predstavili su projekat akronima EUREKA, a punog naziva “Jadransko-jonski zajednički pristup za razvoj i harmonizaciju procedura i propisa u oblasti bezbjednosti plovidbe” (eng. Adriatic-Ionian joint approach for development and harmonization of procedures and regulations in the field of navigation safety”). U okviru prezentacije, predstavljeni su projektni ciljevi, a  posebno radni paket Komunikacija, za čiju realizaciju je ovaj projektni tim zadužen, kao i konkretno realizovane i planirane aktivnosti.

Odgovarajući na pitanja predstavnika projektnih timova, gospodin Marković je ponudio niz korisnik savjeta i nesebičnu pomoć u vezi sa projektnim zahtjevima i procedurama na nacionalnom i na međunarodnom nivou. Takođe je najavljen seminar, koji će biti posvećen uputstvima i praktičnim savjetima za realizaciju projekata u okviru programa Adrion i koji će za pomenute projektne timove biti organizovan u narednih mjesec dana.

Broj posjeta : 274