Master rad/ Adnan Efović/ Metalurško-tehnološki fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET U PODGORICI

 

 

 

O B A V J E Š T A V A

 

 

Adnan Efović, Spec. App zaštita životne sredine, braniće master rad pod nazivom:

 

 

„Analiza mogućnosti primjene savremene tehnologije za mehanička obradu otpadnih guma u Crnoj Gori”,

 

 

dana 20.12.2022. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Sali IM, pred Komisijom u sastavu:

 

 

  1. Prof. dr Darko Vuksanović

redovni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, predsjednik

 

  1. Prof. dr Jelena Šćepanović

vanredni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, mentor

 

  1. Prof. dr Žarko Radović

redovni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, član

 

 

Podgorica, 12.12.2022. godine

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.