Odbrana polaznih istraživanja/ Ljubodrag Samardžić/ Metalurško-tehnološki fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

  Odbrana polaznih istraživanja

 Doktorand Ljubodrag Samardžić, braniće polazna istraživanja pod radnim nazivom: Uloga grafen oksida kao medjusloja na koroziona svojstvakataforetskih prevlaka na bazi epoksidnih smola na aluminijumu”, u četvrtak, 12. januara 2023. godine, u SALI 505, na V spratu, Metalurško-tehnološki fakultet, sa početkom u 9.30h. 

 

Komisija za ocjenu prijave doktorske disertacije je u sljedećem sastavu: 

1.Prof. dr Jelena Šćepanović, mentor, vanredni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica

2.Prof. dr Fehim Korać, komentor, redovni profesor, Prirodno matematički fakultet, Sarajevo

3.Prof. dr Veselinka Grudić, član, redovni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica

  1. Prof. dr Darko Vuksanović, član, redovni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica

5.Prof. dr Željko Jaćimović, član, redovni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica

 

 

      Podgorica, 09.01.2023.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.