Odbrana master rada/ Jovana Đurović/ Metalurško-tehnološki fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET U PODGORICI

 

O B A V J E Š T A V A

 

Jovana Đurović, BSc hemijske tehnologije, braniće magistarski rad pod nazivom: „Antioksidativni potencijal šipurka (Rosa Canina L.) sa područja Crne Gore“ dana 02.11.2023. godine, sa početkom u 09,00 časova, u Sali 202, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. dr Vesna Vukašinović-Pešić, predsjednica, vanredna profesorica, MTF, Podgorica

 

  1. dr Nada Blagojević, mentorka, redovna profesorica, MTF, Podgorica

 

  1. dr Biljana Damjanović-Vratnica, član, redovna profesorica, MTF, Podgorica

 

Podgorica, 17.10.2023. godineNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.