Odbrana master rada/ Danica Laković/ Metalurško-tehnološki fakultet
 

 

UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET U PODGORICI

 

O B A V J E Š T A V A

 

 

Danica Laković, BApp zaštita životne sredine, braniće master rad pod nazivom: „Procjena mogućnosti kompostiranja biorazgradivog otpada na teritoriji opštine Podgorica“. dana 28.12.2023. godine, sa početkom u 10,00 časova, u Laboratoriji za termičku obradu, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. dr Biljana Damjanović-Vratnica, predsjednica

redovna profesorica, MTF, Podgorica

  1. dr Jelena Šćepanović, mentorka

vanredna profesorica, MTF, Podgorica

  1. dr Svetlana Perović, član

redovna profesorica, PMF, Podgorica

 

 

Podgorica, 26.12.2023. godineNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.