Pomorski fakultet Kotor, 26.01.2018

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvuRezultati popravnog zavrsnog ispita iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu dati su na oglasnoj tabli.