Pomorski fakultet Kotor, 24.10.2017

I kolokvijum iz Otpornosti materijalaPomorski fakultet – Pomorski fakulltet

Obavještenje

Za studente koji polažu 1. kolokvijum iz  Otpornosti materijala

 

  Prvi kolokvijum iz Otpornosti materijala će se održati u PETAK 27.10.2017. g. sa početkom u 12:15.

Na kolokvijumu:

  • Literatura je 
  • Identifikacioni dokument je obavezan,
  • Zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona, čak i kao kalkulatora,
  • Papir ne treba donositi.
  1. Nakon kolokvijuma će se održati časovi nastave sa početkom u 13:15h.

 

 

                                                                                                                                         Predmetni nastavnik,

Kotor 24.10.2017. g.                                                                                                      Prof. dr Goran Ćulafić

Dokumenti