Pomorski fakultet Kotor, 22.11.2017

Rezultati kolokvijuma I iz Brodskih motora I na Pomorskim naukamaRezultati kolokvijuma I iz Brodskih motora I na Pomorskim naukama dati su na oglasnoj tabli.