Pomorski fakultet Kotor, 15.01.2018

Rezultati prije zavrsnog ispita iz Menadzmenta ljudskih resursa u pomorstvu na Menadžmentu u pomorstvuRezultati prije zavrsnog ispita iz Menadzmenta ljudskih resursa u pomorstvu na Menadžmentu u pomorstvu dati su na oglasnoj tabli.
Student 22 / 2016 e dobio ocjenu E i 57 poena!