Pravni fakultet, 25.10.2018

Pravila izrade seminarskih radovaObavještavaju se studenti specijalističkih studija, smjer ustavno-pravni, da će radionica o pravilima izrade seminarskog rada iz predmeta 

Uporedno ustavno pravo i Zaštita ustava i ljudskih prava,  biti održana u ponedjeljak, 29.oktobra sa početkom u 14h, u sali IV.