Pomorski fakultet Kotor

Kolokvijum I iz Brodskih pomocnih masina na Pomorskim naukama
 Kolokvijum I iz Brodskih pomocnih masina na Pomorskim naukama odrzace se u utorak, 14. novembra 2017. godine sa pocetkom u 8:15 sati.