Pomorski fakultet Kotor, 14.04.2018

Rezultati Kolokvijuma I iz VISUPX

Rezultate Kolokvijuma I iz predmeta Vjerovatnoća i statistika u pomorstvu na studijskom programu Menadžment u pomorstvu možete preuzeti iz priloga ove poruke.

Zbog loših rezultata, popravni Kolokvijum I neće biti održan u četvrtak, 19. aprila 2018. godine, kako je bilo prvobitno dogovoreno. Toga dana u 9:00 sati će biti ponovne pripreme za (popravni) Kolokvijum I, a potom redovne vježbe.

Dokumenti