Pravni fakultet, 08.12.2019

Nova objava - 08.12.2019 16:10



Kolokvijum iz predmeta Metodologija naučno-istraživačkog rada biće održan 10. decembra u 16h, a popravni kolokvijum 24. decembra u 16h.

Broj posjeta : 229