Pomorski fakultet Kotor

Kolokvijum I iz Zastita mora i zivotne sredine na Pomorskim naukama
Poštovane kolege,

I kolokvijum iz predmeta Zaštita mora i životne sredine održaće se u periodu od 13:35 - 14:05.

I kolokvijum će se održati u Računarskom centru. Molimo Vas da ponesete sa sobom index ili neki identifikacioni dokument. Takođe, naglašavamo da je upotreba mobilnih telefona i nastavnih materijala strogo zabranjena.

S poštovanjem

mr Radmila Gagic