Građevinski fakultet, 20.08.2019

Detaljan raspored polaganja kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom rokuStudenti mogu polagati oba kolokvijuma u oba termina utvrđena u rasporedu polaganja u septembarskom roku. Ukoliko žele da polažu oba kolokvijuma, ne moraju to uraditi u istom terminu.

Takođe, studenti mogu polagati u oba termina završni dio ispita koji se sastoji od testa i usmenog ispitivanja, pri čemu se oba dijela završnog ispita moraju polagati u istom terminu. 

Studenti koji polažu kolokvijum (kolokvijume) i završni ispit, ne moraju to uraditi u istom terminu.

Satnica polaganja za oba termina je sljedeća:

  • od 8 do 8:45 - test (kao dio završnog ispita);
  • od 9 do 12 -kolokvijumi;
  • od 11 - usmeni (kao dio završnog ispita), pri čemu usmeni za studente koji budu polagali oba kolokvijuma neće početi prije 12 sati.

Uslovi za polaganje kolokvijuma, testa i usmenog ispita su isti kao i tokom nastave. Na ispit (kolokvijum, test i usmeni) je potrebno donijeti indeks, a elaborat je potreban za usmeni dio ispita.

Broj posjeta : 182