BLUEWBC

U periodu od 15.01.2020. do 14.01.2023. godine Pomorski fakultet Kotor i Fakultet za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore učestvovaće u realizaciji ERASMUS+ projekta pod nazivom „Održivi razvoj Plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana – BLUEWBC“. Projekat se finansira iz sredstava Izvršne agencije za edukaciju, audiovizuelnu politiku i kulturu Evropske Unije (EACEA) u okviru ključne akcije KA2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse – izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju.  Projektom koordinira Norveški univerzitet nauke i tehnologije (NTNU) – Visoka škola u...