Pomorski fakultet Kotor -   29.04.2022
  Održani info dan i obuka na BLUEWBC projektu
Pomorski fakultet Kotor -   20.09.2021
  Druga faza implementacije aktivnosti na BLUEWBC projektu
Pomorski fakultet Kotor -   24.05.2021
  Sastanak članova Upravnog odbora na BLUEWBC projektu
Pomorski fakultet Kotor -   22.04.2021
  Objavljen članak o zaštiti i upravljanju morskom sredinom
Pomorski fakultet Kotor -   06.10.2020
  Pušten u rad sajt BLUEWBC projekta