RAZVOJ EKONOMSKE MISLI


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVAN ĐURAŠKOVIĆ

Termini ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Informacije o predmetu

Termin popravnog završnog ispita - ISPRAVKA

Termin popravnog završnog ispita