ORGANIZACIONO PONAŠANJE


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MIŠNIĆ2x1
6S+11P
MILORAD JOVOVIĆ4x1
6S+11P

DOGOVORNI ČAS - Organizaciono ponašanje 24.02.2021. u 16:00h

Pregled radova

Rezultati nakon popravnog roka završnog ispita

Rezultati kolokvijuma

Termin polaganja kolokvijuma

Link za dodatni čas