ORGANIZACIONO PONAŠANJE


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILORAD JOVOVIĆ
NIKOLA MIŠNIĆ