ORGANIZACIONO PONAŠANJE


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MIŠNIĆ2x1
6S+11P
MILORAD JOVOVIĆ4x1
6S+11P