EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da sagleda ulogu i značaj javnog sektora i kritički evaluira ulogu države u ekonomiji, razumije metode analize i donošenja odluka u javnom sektoru i oblike uređenja javnog sektora, analizira kako se može unaprijediti ekonomska efikasnost javnog sektora u savremenim tržišnim ekonomijama, analizira ekonomske efekte strategija i projekata javnog sektora i analizira specifične efekte primjene ekonomskih politika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA KONATAR2x1
24S+5P
MILIVOJE RADOVIĆ2x1
24S+5P