Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Ocjene

17.06.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Popravni ispit

27.05.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Završni ispit

23.05.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Ispitna pitanja

25.04.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Rezultati popravnog kolokvijuma

23.04.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Termin popravnog kolokvijuma

12.04.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Rezultati kolokvijuma

10.04.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Termin kolokvijuma

30.03.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Termini prezentacija

21.02.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Teme za seminarske radove

14.02.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Raspored održavanja kolokvijuma

12.02.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Raspored ispita

27.08.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Popravni ispit

31.05.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Termin završnog ispita

25.05.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Termin usmenog ispita

16.05.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

23.04.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Novi termini prezentacija

23.04.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Rezultati popravnog kolokvijuma

23.04.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Termin popravnog kolokvijuma

18.04.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Rezultati kolokvijuma

28.03.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Termin kolokvijuma

21.03.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Termini prezentacija

25.02.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Termin održavanja kolokvijuma

21.02.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Teme za seminarske radove

19.02.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Plan rada

19.02.2018