Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Termini prezentacija

27.02.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Termin ispita - septembarski rok

27.08.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Ocjene

17.06.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Popravni ispit

27.05.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Završni ispit

23.05.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Ispitna pitanja

25.04.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Rezultati popravnog kolokvijuma

23.04.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Termin popravnog kolokvijuma

12.04.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Rezultati kolokvijuma

10.04.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Termin kolokvijuma

30.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Termini prezentacija

21.02.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Teme za seminarske radove

14.02.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Raspored održavanja kolokvijuma

12.02.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Raspored ispita

27.08.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Popravni ispit

31.05.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Termin završnog ispita

25.05.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Termin usmenog ispita

16.05.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

23.04.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Novi termini prezentacija

23.04.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Rezultati popravnog kolokvijuma

23.04.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Termin popravnog kolokvijuma

18.04.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Rezultati kolokvijuma

28.03.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Termin kolokvijuma

21.03.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Termini prezentacija

25.02.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Termin održavanja kolokvijuma

21.02.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Teme za seminarske radove

19.02.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Plan rada

19.02.2018