Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da sagleda ulogu i značaj javnog sektora i kritički evaluira ulogu države u ekonomiji, razumije metode analize i donošenja odluka u javnom sektoru i oblike uređenja javnog sektora, analizira kako se može unaprijediti ekonomska efikasnost javnog sektora u savremenim tržišnim ekonomijama, analizira ekonomske efekte strategija i projekata javnog sektora i analizira specifične efekte primjene ekonomskih politika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA KONATAR2x1
5S+9P
MILIVOJE RADOVIĆ2x1
5S+9P

COVID rok

Konačne ocjene

Septembarski rok - drugi termin

Termin ispita - septembarski rok

Termin popravnog ispita