TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA KONATAR2x1
47B+33S+11P
JOVAN ĐURAŠKOVIĆ2x1
47B+33S+11P