Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prepozna i opiše racionalno ponašanje investitora. 2. Objasni statističke koncepte u osnovi finansijskih rizika. 3. Softverski ocijeni i prevdiđa odnos između očekivanog prinosa i rizika portfolija N hartija od vrijednosti. 4. Utvrdi i procijeni vrijednost finansijskih instrumenata. 5. Izvrši izbor optimalnog portfolija u nacionalnom i međunarodnom kontekstu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA JOVOVIĆ2x1
2P
SAŠA POPOVIĆ2x1
2P

ePredavanja - 03.05.2020 23:17

ePredavanja - 27.04.2020 10:34

ePredavanja - 20.04.2020 16:38

ePredavanja - 13.04.2020 12:16

ePredavanja - 06.04.2020 11:43

ePredavanja - 30.03.2020 15:12