STRATEGIJSKI MENADŽMENT


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR ĐURIŠIĆ1x1
8S+2P
PREDRAG IVANOVIĆ4x1
8S+2P