MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN RADEVIĆ2x1
1S+2P
ANĐELKO LOJPUR2x1
1S+2P

Termini polaganja ispita u avgustovsko-septembarskom roku

Aktivnost

Termini završnog ispita

Rezultati prvog kolokvijuma

Ispitna pitanja i termin kolokvijuma

Literatura