FISKALNA EKONOMIJA


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DAMIR ŠEHOVIĆ2x1
4B+1S+2P
DAMIR ŠEHOVIĆ2x1
47B+37S+21P
PREDRAG GORANOVIĆ2x1
4B+1S+2P
PREDRAG GORANOVIĆ2x1
47B+37S+21P