Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Konačni rezultati

01.07.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Završni ispit - Obavještenje

05.06.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Rezultati

05.06.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Izmijenjeni termin polaganja ispita

24.05.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Završni ispit - Obavještenje

20.05.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Budžet

10.05.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Obavještenje

10.05.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Javni rashodi

19.04.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Javni zajam

12.04.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Carine, doprinosi, takse, i ostali javni prihodi

29.03.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Poreski oblici

22.03.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Porezi opšti pristup II

08.03.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Porezi - opšti pristup

01.03.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Uvod u javne finansije

27.02.2019


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Termin polaganja ispita

11.09.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Nova objava - 04.06.2018 11:14

04.06.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Rezultati ispita iz Fiskalne ekonomije

24.05.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Termin održavanja ispita

11.05.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Promjena termina održavanja časova vježbi

23.03.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Poreski oblici

23.03.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Nova objava - 16.03.2018 07:37

16.03.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Nova objava - 09.03.2018 16:21 Porezi - opšti pristup II

09.03.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Nova objava - 07.03.2018 11:30 Uvod u javne finansije

07.03.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Nova objava - 07.03.2018 11:32 Porezi - opšti pristup I

07.03.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Raspored ispita

08.09.2017