MEĐUNARODNI MARKETING


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MIŠNIĆ2x1
1S+3P
MILORAD JOVOVIĆ2x1
1S+3P

INFORMACIJE ZA STUDENTE I PLAN RADA NA PREDMETU MEĐUNARODNI MARKETING

Dogovorni čas - Međunarodni marketing 24.02.2021. u 16:30h

Termin popravnog završnog ispita

Termin završnog ispita

Termin kolokvijuma

Septembarski rok