NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE


Semestar: 8
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku kursa studenti če moći da: 1. Prepoznaju i objasne Međunarodne računovodstvene standarde 2. Prepoznaju i objasne Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja 3. Primijene međunarodne standarde 4. Procijene da li je izvještavanje urađeno u skladu sa medjunarodnim standardima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TANJA LAKOVIĆ

Obavještenje o promjeni termina polaganja ispita u junskom roku

Obavještenje o terminima ispita u junskom roku 2023

obavještenje o promjeni termina za odbranu seminarskih radova

Obavještenje o terminima kolokvijuma

obavještenje

uvodno predavanje