Tanja Laković


Tanja Laković
Šifra: 110525
Prezime i ime: Tanja Laković
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne3RAČUNOVODSTVO0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne3RAČUNOVODSTVO0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne3RAČUNOVODSTVO0 x 04 x 20 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne3RAČUNOVODSTVO0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne3RAČUNOVODSTVO0 x 03 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne3RAČUNOVODSTVO0 x 03 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne3OSNOVE RAČUNOVODSTVA2 x 12 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5KONTROLA I REVIZIJA0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5KONTROLA I REVIZIJA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH INSTITUCIJA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije