Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Imenuje i definiše poslovne informacione tehnologije (IT) 2. Analizira, povezuje i raspravlja o IT u poslovnoj praksi 3. Procjenjuje i selektuje odgovarajuće IT alternative prilkom menadžerskog odlučivanja u poslovnoj praksi 4. Priprema verbalne i pisane prezentacije iz područja poslovnih IT i primjenjuje usvojeni informatički rečnik 5. Tumači tok algoritma i sastavlja jednostavne algoritme za rješavanje ekonomskih problema 6. Tumači i sastavlja jednostavne modele podataka u poslovanju i koristi ih za postavljanje upita 7. Primjenjuje MS Office alate u poslovanju i nauci na osnovnom nivou

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA KAŠĆELAN
SUNČICA ROGIĆ

Raspored polaganja ispita - prvi septembarski rok

Promjena sale - praktični dio ispita 17.09.

Promjena termina vjezbi