Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Promjena sale - praktični dio ispita 17.09.

14.09.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Promjena termina vjezbi

26.10.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Konačni rezultati septembarskog roka - 13.09.2018 18:42

13.09.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Rezultati prvog termina septembarskog roka - 04.09.2018 10:46

04.09.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Rezultati popravnog završnog ispita - 04.02.2018 02:17

04.02.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Rezultati završnog ispita - 22.01.2018 12:04

22.01.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Finalni spisak - rezultati, akt, prakticni, Algo

29.12.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Rezultati - praktični (W i E), aktivnosti i Algoritmi

27.12.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Materijal sa predavanja - 23.12.2017 10:38

23.12.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Ukupno poeni - popravni Word i Excel

20.12.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Popravni kolokvijum - Algoritmi

18.12.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Rezultati - praktični (W i E) i Algoritmi

15.12.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Materijal sa predavanja - 13.12.2017 11:12

13.12.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Popravni kolokvijum praktični dio - Word i Excel

11.12.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Materijal sa vježbi 4 - Algoritmi

06.12.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Algoritmi kolokvijum

06.12.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Materijal sa predavanja - 06.12.2017 13:37

06.12.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Materijal sa vježbi 3 - Algoritmi

01.12.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Kolokvijum praktični dio - Excel za grupe G21 i G22

29.11.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Kolokvijum praktični dio - Excel za grupe G11 i G12

29.11.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Materijal sa predavanja - 29.11.2017 17:32

29.11.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Materijal sa časova vježbi 2 - Algoritmi

27.11.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Materijal sa predavanja- 21.11.2017 16:05

21.11.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Algoritmi materijal

16.11.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Materijal sa časova vježbi 1 - Algoritmi

16.11.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Kolokvijum praktični dio - Word za grupe G11 i G12

14.11.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Algoritmi - vježbe

09.11.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Materijal sa predavanja - 07.11.2017 09:51

07.11.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Završni ispit-primjeri - 07.11.2017 09:56

07.11.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Materijal sa predavanja - 02.11.2017 08:37

02.11.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Inovirana tabela za aktivnost - 31.10.2017 09:05

31.10.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Ndoknada vježbi za grupu G21 i G22

30.10.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Kolkvijum - praktični dio G21 i G22

30.10.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Vježbe iz Informatike 25. oktobra

24.10.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Materijal sa predavanja - 23.10.2017 21:54

23.10.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Obavještenje za vježbe - 22.10.2017 20:21

22.10.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Aktivnost - grupe, teme i termini prezentacija - 21.10.2017 19:04

21.10.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Materijal sa predavanja - 20.10.2017 18:03

20.10.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Poslovna informatika-prva godina (po novom programu)-raspored predavanja - 13.10.2017 12:43

13.10.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Materijal sa predavanja - 11.10.2017 10:39

11.10.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Poslovna informatika-prva godina (po novom programu)-Materijal sa predavanja- 11.10.2017 10:42

11.10.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Poslovna informatika-prva godina (po novom programu)-Materijal sa predavanja - 09.10.2017 07:49

09.10.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Materijal sa predavanja - 09.10.2017 07:51

09.10.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Poslovna informatika-prva godina (po novom programu)-termin predavanja za grupu G1- 01.10.2017 09:40

01.10.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Materijal sa predavanja - 30.09.2017 10:57

30.09.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Poslovna informatika-prva godina (po novom programu) -Materijal sa predavanja - 30.09.2017 11:00

30.09.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Poslovna informatika-prva godina (po novom programu)-Raspored grupa za vježbe - 30.09.2017 11:04

30.09.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Konačni rezultati avgustovskog roka - 06.09.2017 20:25

06.09.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INFORMATIKA

Rezultati praktičnog i algoritama - 05.09.2017 22:01

05.09.2017